Algemeen parkreglement Park Wijde Aa

 1. Iedereen dient zich op de hoogte te stellen van het parkreglement
 2. Alle gasten en bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden 
 3. Iedere bezoeker van Park Wijde Aa dient maatschappelijk aanvaard verdrag te vertonen
 4. Bij noodgevallen dient u (telefonisch) contact op te nemen met de receptie/beheerder 071-3314046
 5. Op het park dient stapvoets gereden te worden, voetgangers en kinderen hebben altijd voorrang
 6. Uw auto dient u te parkeren bij uw eiegen woning of op de toegewezen en/of daartoe bestemde (parkeer)plaatsen
 7. Honden zijn op het park toegestaan, mits altijd aangelijnd en geen overlast veroorzaken. Uitwerpselen behoren te worden opgeruimd door de eigenaar van de hond. Het uitlaten dient te gebeuren op de honden uitlaatweide bij het toegangspad. Indien uw hond zijn behoefte toch op het park doet, dient u dit te verwijderen. Het is niet de bedoeling uw hond op banken, bedden, slaapkamers en/of stoelen toe te laten.
 8. De nachtrust is van 23.00 uur tot 08.00 uur
 9. Muziek is toegestaan mits niet hoorbaar voor andere gasten op het terrein
 10. Wij willen het park in het belang van iedereen ordelijk en netjes houden. Wij vragen u vriendelijk doch dringend het park, inclusief uw eigen kavel, schoon en netjes te houden. Uw afval dient u in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er dient geen zichtbaar vuilnis rond uw vakantiehuis aanwezig te zijn
 11. Bij beschadigingen van eigendommen van het recreatiepark dient u er rekening mee te houden dat u aansprakelijk kunt worden gesteld
 12. De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten
 13. Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein of hen de toegang tot het park ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigde huursom

Recronvoorwaarden vakantieverblijven

 Recron voorwaarden vakantieverblijven

Recron voorwaarden vaste plaatsen

 Recron voorwaarden vaste plaatsen